Info Sekolah
Rabu, 19 Jan 2022
  • SMA NEGERI 24 BANDUNG, Jl. A.H. Nasution No. 27 Kel. Pasir Endah Kec. Ujungberung Kota Bandung

Bénjang, Kasenian Tradisional Kota Bandung

Selasa, 11 Agustus 2020 Oleh : Supeno

Bénjang mangrupa salah sahiji kasenian Tradisional Kota Bandung, Jawa Barat anu asalna ti kacamatan Ujung Berung jeung Kacamatan Cibiru. Aya dua jinis bénjang nyaéta bénjang gelut jeung bénjang helaran.

Bénjang gelut mangrupa olahraga tradisionalna, sedengkeun bénjang helaran mangrupa arak-arakan anu dijerona aya bangbarongan, kuda lumping, atawa jampana.

Eweuh informasi yén iraha kasenian ieu gelarna. Seni bénjang mimiti dipikawanoh sacara lega dina taun 1920-an.

Mimitina seni bénjang gelar ti seni béla diri tradisional Indonésia. Nalika jaman panjajahan Hindia-Walanda, élmu béla diri dipahing.

Ku kituna, seni bénjang mekar sacara susulumputan ku cara jadi kasenian jeung olahraga dina jalur agama. Ahirna seni bénjang mekar jeung hirup di pasantrén

Bénjang miboga ajén pikeun media ngadeuheus ka Pangéran. Saacaan dipintonkeun, pamaén bénjang kudu ngalakukeun upacara maca doa pikeun amitan, kasalematan tina sagala gangguan salila pintonan

Salian minangka seni bela diri, bénjang ogé kaasup seni pintonan rahayat. Keur nu nyakseni bénjang. Pemkot Bandung geus ngawangun destinasi budaya Pasirkunci di daérah Ujungberung.

Salah sahiji kasenian asli Kota Bandung ieu masih jadi pintonan nu ramé di sisi kota. Boh Paguron-paguron boh seniman Bénjang, masih kénéh sibuk sacara sorangan-sorangan dina ngamumulé seni bénjangna.

Pupuhu paguyuban Bénjang Ujung Berung, Dedi Supriyadi miharep yén kudu aya perhatian ti unggal pihak, hususna Pemkot Kota Bandung dina ngamumulé ieu kasenian. Kaasup ku cara nyieun kompetisi antara group bénjang, supaya tumbuh motivasi atawa sumanget di antara seniman-seniman.

Nurutkeun Pupuhu paguyuban, ngaronjatna lain saukur dina group-groupna, tapi aya kemajuan dina atlét-atlét bénjangna. Sahingga henteu éléh dina nyaingan béla diri ti urang deungeun saperti sumo, karate, jrrd.

Pupuhu Bidang Produk Seni jeung Budaya Dina Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, SIgit Iskandar nyebutkeun, aspirasi anu ditepikeun ku seniman bénjang bakal diusahakeun, kaasup dina event-event ngamumulé kasenian éta lain saukur kasohor has di Ujung Berung atawa Cibiru, tapi bisa asup ka tingkat kota atawa nasional.

Dina prosésna, bénjang ngalaman loba modifikasi. Bénjang henteu saukur kaulinan jeung beladiri wungkul.

Ayana unsur hiburan dina ieu kasenian. Seniman Bénjang nambahan unsur music dina pintonan bénjang.

Ieu musik disebutna waditra kaasup terebang, kendang, bedug, tarompet, jeung kecrék. Ieu musik pikeun nambahan rame dina bénjang.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Komentar

 

Pengumuman

Diterbitkan :
Daftar Ulang
Setelah hasil seleski di tetapkan oleh Dinas Pendidikan selanjutnya CPD di wajibkan untuk mendaftar ulang..
Diterbitkan :
Hasil Seleksi Jalur Zonasi
Hasil seleksi penerimaan peserta didik baru jalur zonasi akan diumumkan pada tanggal 08 juli 2020..
Diterbitkan :
Pengumuman Daftar Siswa Baru Tahun 2017/2018
Quia dolori non voluptas contraria est, sed doloris privatio. Omnia contraria, quos etiam insanos esse..

Kategori

Komentar

Tidak ada komentar untuk ditampilkan.