PAWIDYA 2019

Sambutan Kepala Sekolah dalam pelepasan peserta didik angkatan 2019