Karya Guru

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 7)

Oleh: Muhammad Reza Keberadaan komunitas orang-orang Tionghoa (China) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Awalnya, orang-orang Tionghoa berimigrasi ke Indonesia melalui jalur perdagangan, yang akhirnya membentuk beberapa pemukiman yang dikonsentrasikan di wilayah sekitar Kalimantan Barat dan Pulau Bangka sejak tahun 1644 – 1840. Tetapi dalam kurun waktu seratus tahun terakhir jumlah orang Tionghoa di Indonesia …

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 7) Read More »

 [Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 6)

Oleh: Muhammad Reza Pada awal abad XX rakyat pribumi di Hindia Belanda mengalami kondisi yang amat buruk. Penderitaan rakyat pribumi Indonesia tidak terlepas dari kegagalan ekonomi Liberal yang diterapkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1870-1900. Keterpurukan sektor ekonomi masyarakat di Hindia Belanda tidaklah lepas daripada kesadaran politik kaum pribumi itu sendiri. Belanda sangat menyadari bahwa …

 [Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 6) Read More »

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 5)

Oleh: Muhammad Reza Setelah Belanda berjaya dengan menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai Culturstelsel mulai diterapkan. Sistem ini menerapkan kaum pribumi dipaksa untuk menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia dan di ekspor ke daratan Eropa. Sistem Tanam Paksa tidak …

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 5) Read More »

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 4)

Oleh: Muhammad Reza Pidato Ratu Wihelmina menjadi landasan formal dan semakin melegitimasi pelaksanaan Politik Etis. Istilah Politik Etis sendiri sebenarnya berasal dari tulisan Pieter Brooshoof, “De Etische Kurs in de Koloniale Politiek” pada 1901. Dalam tulisan tersebut, Brooshoof menceritakan bahwa kemiskinan Bumiputra tidak hanya terjadi di Jawa tetapi telah menyebar ke seluruh Hindia Belanda. Utang …

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 4) Read More »

[Karya Guru] Diajar Majas dina Basa Sunda jeung Conto dina Wangun Kalimah

Ku : Dian Brilyan Priyangga Sarua halna jeung basa lianna, basa Sunda ogé beunghar ku cara ngungkabkeun parasaan batin nu digolangkeun dina wangun majas atawa gaya basa. Dina makéna gaya basa ieu pikeun maluruh éfék-éfék nu tangtu, sakabéhna ciri basa sakelempok sastrawan jeung cara has dina nepikeun pikiran jeung rasa, boh sacara lisan boh tinulis. …

[Karya Guru] Diajar Majas dina Basa Sunda jeung Conto dina Wangun Kalimah Read More »

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 3)

Oleh: Muhammad Reza A. Kondisi Geopolitik Hindia Belanda Sejak zaman VOC dulu, Pemerintah Hindia Belanda melihat kegiatan ekonomi sebagai alat mencapai kekuasaan dan kesejahteraan. Sebab dari itu, aktivitas ekonomi haruslah diatur sedemikan rupa agar hasil akhirnya selalu menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda sangat mendominasi dalam segala aspek, terutama dalam aktivitas ekonomi yang ada. …

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 3) Read More »

[Karya Guru] Babasan jeung Paribasa Sunda: Ka Cai Jadi Saleuwi, Ka Darat Jadi Salebak

Ku : Dian Brilyan Priyangga Basa Sunda kaasup Basa nu pangkolotna di Nusantara. Basa Sunda ogé mibanda rupa-rupa kabeungharan nu hadé boh dina kekecapanana boh dina ma’na hartina. Panerapanana bisa dititén tina sawatara rupa wangun. Sababaraha di antarana nyaéta sajak, pantun, carita rahayat, paribasa, syair, lagu, jrrd. Kabeungharan ieu, diturunkeun ku karuhun Sunda, utamana dina …

[Karya Guru] Babasan jeung Paribasa Sunda: Ka Cai Jadi Saleuwi, Ka Darat Jadi Salebak Read More »

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 2)

Oleh: Muhammad Reza Memanfaatkan kearifan lokal, kerajinan kain batik dan sarung yang merupakan bahan yang sangat di cari masyarakat Muslim Nusantara, baik di kota-kota maupun ke pedesaan serta komunitas institusi pendidikan (pesantren). Memanfaatkan jaringan perniagaan, yang memang telah mapan di berbagai kota diseluruh Pulau Jawa: Solo, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Batavia (Jakarta). Memiliki buruh pabrik …

[Karya Guru] GEOPOLITIK HINDIA BELANDA (Part 2) Read More »

[Karya Guru] Urang Sunda Nurutkeun HHM #4

Ku : Dian Brilyan Priyangga Jauh sabada HHM tilar dunya, atikan pasantrén Sunda masih terus néangan wangun. Faktana pasantrén di tatar Sunda can bisa ngulang deui mangsa kajayaanana. Kurikulum Pendidikan pasantrén eureun dina tingkat menengah dina kajian nu fokus ka hukum Islam jeung élmu alat. Lembaga paguron luhur Islam (PTI) saperti UIN ogé can bisa …

[Karya Guru] Urang Sunda Nurutkeun HHM #4 Read More »

[Karya Guru] Seribu Warna Bianglala (Part 2)

Oleh : Syifa Nuraini L Pagi itu di sebuah bukit tempat biasa kami menikmati bianglala, aku melihat kekasihkumenyunggingkan senyuman di bibir manisnya. Terakhir kali aku melihatnya saat dia pergi mencaribianglala, senyumnya tidak terpancar. Warna kelabu terpacar dari matanya. Dia berhasilmenghapus warna-warna yang sudah lama ku simpan pada kedua bola matanya. Sungguh aku takmengerti mengapa dia …

[Karya Guru] Seribu Warna Bianglala (Part 2) Read More »